โครงการ "มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง"


   

    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ก.ท.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร่วมกับเทศบาลตำบลวังทรายพูน จ.พิจิตร ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง รายละ ๒,๐๐๐บาท ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังทรายพูน จำนวน ๘ ครอบครัว

 

 

 

IMG 6982

 

 

 

IMG 6986

 

 

 

IMG 6987

 

 

 

IMG 6990

 

 

 

IMG 6996

 

 

 

IMG 7002

 

 

 

IMG 7010

 

 

 

IMG 7019

 

 

 

IMG 7022

 

 

 

IMG 7027

 

 

 

IMG 7037

 

 

 

IMG 7043

 

 

 

IMG 7050

 

 

 

IMG 7058